Jazyk

Možno dnes vinšovať umeniu šťastný nový rok?

Umenie bolo i zostane súčasťou našej spoločnosti. Človek ho potrebuje, aby sa mu žilo nielen lepšie, ale aby žil hodnotnejšie. Preto sa do divadiel chodilo v oblekoch a dlhých dámskych róbach, na vernisáže vyzdobení viazankou či motýlikom a na koncerty ako na oslavu ľudského tvorivého ducha oblečení výnimočne vzácne. Okrem stále prítomnej malomeštiackej prestíže predstierať bohatosťou oblečenia vlastnú nulovosť šlo predovšetkým o pocit človeka vytvoriť výnimočnosťou sviatočného oblečenia predohru zážitku, ktorý sa tak veľmi líšil od bežného dňa.

Snáď doba hippies najvýraznejšie sňala tupú pozlátku panujúcich a po prvýkrát v celosvetovom rozsahu otvorila cestu k prirodzenosti. Trochu sa pozabudlo, že sloboda je aj o vkusnom obliekaní a elegancii.

Umelci vraj môžu všetko. Neviem podať vyčerpávajúci výklad tohto výroku, ale nie som presvedčený, že to úplne zodpovedá pravde. Mladý človek je i zostane tým najčistejším bohémom, individualitou i osobnosťou aj v tričku a trenkách. On predstavuje potenciálny začiatok nového. Aj zdravšieho. On predstavuje silu rúcať prekonané a zbytočné a udržiavať dobré a kvalitné. Mladý človek môže veľa. Aj sa to od neho očakáva. Tiež však nemôže všetko.

Nevadí mi výstrednosť. Ale keď sa viackrát opakuje, prestáva byť originálom a stáva sa nudou. V tom i zostane ukrytý moment obdivu k umeleckému dielu, ktoré „pretrvá večnosť“. Kto však kedy pomôže miliardám ľudí, ktorých nezaujíma nič iné, iba obetovať novému bohovi, ktorý sa nazýva „peniaze“, čas, slobodu a často i život? Kto im kedy vysvetlí, že krása umenia je ako nádhera prírody? Taktiež posilňuje, dáva a neberie. Bez neho to vlastne vôbec nejde. Dnes sa v umení predvádzajú neschopní, aby jeden pred druhým ukázali, kto je prázdnejší, kto vie šoknúť. Celkom otvorene bojujú proti tvorcom nového umeleckého prejavu. Na diváka, pre ktorého by mala ich „tvorba“ byť, zabudli. Dôležitý je titulok.

Ako mnohí predo mnou aj ja konštatujem, že doba je veľmi rýchla. Zobudíš sa a zaujímaš sa o nové informácie. Keď sa cez hlavné titulky z internetu dozvieš až príliš veľa nato, aby si to hneď zabudol, a začiarkneš si zaujímavé články, ku ktorým sa chceš vrátiť, je pomaly obed. Medzitým pracuješ. A ješ. A študuješ ďalšie novinky, veď predsa žijeme v dobe internetu, informatizačnej spoločnosti. Zaspávaš neskoro v noci pri zapnutom laptope s čudným pocitom, že ti niečo uniklo, že si sa zďaleka nedozvedel to, čo si sa mal.

Naša spoločnosť vždy dokázala držať s časom krok, vedela s ním hospodáriť. Dnes je to inak. Čas je rýchlejší a tí najmladší a najschopnejší s ním ledva držia krok. Dokedy uvládzu, neviem. Čas, o ktorom sa všeobecne vie, že nejestvuje, nás ďaleko predbehol. A svet mu nestačí. Smiešne sú potom všetky vyhlásenia samozvaných bojovníkov o budovaní vlastných spoločenských suverenít. Kde ich budovať chcú? Kedy?

Umenie vie pomôcť aj dnes. Netreba sa pýtať, ako. Treba ho prijať. Človek bol vždy natoľko múdry, že záblesk šialenosti prijal neskôr ako moment pomýlenia. Treba ísť do divadla, kina, na výstavu a pri subjektívnom sklamaní vedieť aj odísť. Vedieť povedať, že môj súkromný názor je taký, dokázať pochváliť i zapochybovať. Reč máme na to, aby sme rozprávali. Aj keď nám nepostačuje na všetko.

Skutočne, stačí tak málo. Pekne sa obliecť, zarezervovať si v diári termín, zabudnúť na čas i to nové božstvo a ísť. Krásne umenie je ako krásna príroda. Postaví na nohy slabého a vylieči chorého. Aj počas zimy.

Ľuboslav Moza, december 2014

http://www.klubsk.net/Listy/Listy _12_2014.pdf

 

Company profile

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry nielen doma ale aj v zahraničí. Okrem iného sa tiež zaoberá vlastnou tvorbou a organizovaním kultúrnych, vzdelávacích, benefičných, školiacich a študijných programov. Artem, o.z. podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Artem, o.z. úzko spolupracuje s Domom sociálnych služieb Prof. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates on our events and new art works available...

captcha  

Contact us

Artem, o.z.
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
Slovak Republic

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovak Republic