Jazyk

Listy - Výstava pedagógov Prachatice

Fenomén MFS a DEŇEL. Tento záhadný názov reprezentačnej výstavy troch výnimočných pedagógov katedry výtvarnej výchovy PdFUK v Bratislave predstavil v historicky atraktívnom českom meste Prachatice tvorbu Stanislava Harangozó, Alojza Drahoša a Pavla Breiera. Maľba, fotografia a socha, plaketa, medaila. V historickej galérii Dolní brána počas mesiacov júl a august. Tvorba týchto troch autorov mala v tomto meste, plnom turistov, veľký úspech. Prachatice sú totiž vstupnou bránou do Šumavského pralesa. Sú v trojuholníku s Rakúskom a Nemeckom. Ako súčasť Soľnej cesty.

Robil som kurátora tejto výstavy a viem, čo dokáže výborná výstava v kultúrnom meste. Výstava našich popredných pedagogických pracovníkov v Prachaticiach, ktorých tvorbu slovenská verejnosť nesporne veľmi dobre pozná, je sériou aktivít, ktoré spoločnosť Artem realizuje. A bude pokračovať.

Stanislav Harangozó

„Dnes nie je veľa výtvarných umelcov, ktorí vytvorili svojím dielom obrovský odkaz budúcim generáciám. Umelcov, ktorí nielen chcú, ale aj vedia. A dôsledne dokážu pracovať s množstvom, aj náročných výtvarných techník. Ktorých tvorba sa rodila z experimentu a dnes predstavuje vedomú, či nevedomú základňu pre umenie dneška. Stanislav Harangozó je výtvarným umelcom a pedagógom, ktorý napĺňa horeuvedené v plnej miere. Je to umelec – romantik s výrazom emócie a krásy. V jeho umeleckom životopise čítame jedny z prvých serigrafií na Slovensku, vzácne, dodnes zachované mozaiky a monumentálne realizácie v rôznych technikách, grafiku a maľbu. Obdiv ku krajine, jej topografii, neskôr farbám. Nadchnutie lahodnosťou ženy. A obdiv detailov našej flóry. To všetko je v autorových obrazoch naplnených radosťou a šťastím.”

Docent, akademický maliar Stanislav Harangozó sa narodil v roku 1946 v Komjaticiach. V rokoch 1967–1973 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Do roku 1990 pedagogicky pôsobil na VŠVU v Bratislave. Od roku 1990 pôsobí na katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Realizoval rozsiahly súbor monumentálnych maliarskych diel v architektúre. Vystavuje doma aj v zahraničí. Okrem účasti na stovkách kolektívnych výstav realizoval desiatky individuálnych doma i vo svete. Diela autora sa nachádzajú v štátnych i súkromných galerijných zbierkach doma i v cudzine. Je držiteľom viacerých ocenení. Celý umelcov život je spätý s pedagogickou činnosťou. Jeho žiaci už dnes tvoria obrovskú skupinu tvorcov. Žije a tvorí v Bratislave.

Alojz Drahoš

„Umelecké dielo Alojza Drahoša siaha od komornej plastiky, medaily, tvorby reliéfu až k monumentálnej interiérovej a exteriérovej tvorbe. Pracuje s estetikou vzácneho a s jemnosťou krásneho. Možnosti uplatniť tieto tvorivé predstavy mu dáva čaro dreva. Láka ho štruktúrou, mäkkosťou línií a tvarov. A bronz. Pretavený do drobných komorných plastík, reliéfov, plakiet, medailí. Predovšetkým za medailérsku tvorbu získal mnohé ocenenia vo svete. Alojz Drahoš syntetizuje vo svojej sochárskej tvorbe voľné i dynamicky vyvážené kontrasty objemov. Reliéfnu kresbu i nepravidelne zvlnené plochy. Rozohráva fascinujúcu hru svetiel a tieňov. Otvára mysliteľské nekonečno. Lebo taká je jeho tvorba. Vo forme zrelá, príťažlivá a ľudskému vnemu harmonizujúca. V nej však jestvuje svet poznania. Túžob a krásy, kde dominujú desiatky základných filozofických  otázok. A citlivý človek ich veľmi rád rieši.“

Alojz Drahoš, ArtD., akademický sochár, sa narodil v roku 1954 v Zohore. Bratislavskú Vysokú školu výtvarných umení absolvoval v roku 1981. Niekoľko rokov tu bol pedagógom. Od roku 1992 pôsobí na katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Diela Alojza Drahoša sú zastúpené v súkromných a verejných zbierkach u nás i v zahraničí. Pravidelne vystavuje na samostatných a kolektívnych výstavách doma i vo svete. Úspešne sa zúčastnil viacerých svetových medailérskych výstav. Je držiteľom viacerých cien a uznaní (Medzinárodný festival umenia v Taliansku atď.).

Nedávno odhalil originálny sochársky skvost venovaný zohorskému rodákovi Albínovi Brunovskému. Desiatky študentov nesú v sebe podnety a poznatky z jeho sochárskych kvalít umelca a pedagóga. Žije a tvorí v Zohore.

Pavol Breier

„Umelecká fotografia je z hľadiska histórie výtvarného umenia krátkodobým fenoménom, s obrovský dosahom. Úvahy o nej pomáhajú kvôli prehľadnosti formovať jej kategórie, ako reportážna, žurnalistická, portrétová a podobne. Všetky však patria do umeleckého výrazu toho, ktorý ich vytvára. Ako pri umení vôbec, aj tu hľadajú ľudia tie svoje emócie a odborníci kvalitu. Pavol Breier je výsostne umeleckým fotografom s kultivovaným výrazom obrazovej plochy. Je majstrom v zachytení nielen okamihu, ale celkovej kompozície a príbehu, ktorý osloví hĺbkou myšlienky. Od sedemdesiatych rokov minulého storočia zostavuje fotografické cykly človeka a našich hôr, až k Himalájskym veľhorám. Tvorivo vstupuje i do divadelnej, reklamnej fotografie a fotografie krajiny.“

Mgr. Pavol Breier, ArtD., sa narodil v roku 1952 v Bratislave. V roku 1974 absolvoval na Filmovej a televíznej fakulte AMU v Prahe odbor umeleckej fotografie. Veľký je rozsah i kvalita pedagogickej činnosti autora. Prednášal na Vysokej škole výtvarných umení, Vysokej škole múzických umení a Paneurópskej vysokej škole. V súčasnosti prednáša na katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského (všetky školy so sídlom v Bratislave). Je autorom viacerých knižných publikácií a katalógov, v ktorých zároveň prezentuje aj svoju tvorbu. Osobitne zaujímavé sú jeho výstavy, doma i v zahraničí. Umelecký fotograf a mimoriadny pedagóg. Zároveň horolezec a cestovateľ. Je zakladateľom združenia Kailás, kde vedie a organizuje fotografické kurzy a dielne. Tvorí na cestách, žije v Bratislave.

PhDr. Ľuboslav Moza, august 2018
http://www.klubsk.net/

Company profile

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry nielen doma ale aj v zahraničí. Okrem iného sa tiež zaoberá vlastnou tvorbou a organizovaním kultúrnych, vzdelávacích, benefičných, školiacich a študijných programov. Artem, o.z. podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Artem, o.z. úzko spolupracuje s Domom sociálnych služieb Prof. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates on our events and new art works available...

captcha  

Contact us

Artem, o.z.
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
Slovak Republic

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovak Republic