Uvedenie novej poštovej známky z emisie Poštová dohoda

Uvedenie novej poštovej známky z emisie Poštová dohoda so Zvrchovaným rádom Maltézskych rytierov.

Rudolf Krivoš a Emil Venkov - Stretnutie III

Výstava spojená so slávnostným uvedením novej poštovej známky Vianoce - Jubileum 2000.

Fotografie z vernisáže:

Čítať ďalej: Rudolf Krivoš a Emil Venkov - Stretnutie III

Kolektívna výstava - Príroda, krása, šťastie

Kolektívna výstava - Príroda, krása, šťastie

Mária Bidelnicová - Vincent Van Gogh, Paul Gaugin

Mária Bidelnicová - Vincent Van Gogh, Paul Gaugin

Strana 89 z 90