Zobr. počet 
Inaugurácia spoločného vydania slovensko - čínskej emisie poštových známok 12. október 2002