Zobr. počet 
Kolektívna výstava - Umenie, ktoré si ctím pre umenie 26. november 1999
Emília Urbanová - Poznať človeka 22. október 1999