Zobr. počet 
Britt Boutros Ghali - Obrazy 24. jún 2007
Mona Lisa - Prítomná Minulosť 13. september 2006