Zobr. počet 
Vzácna chvíľka poézie 02. august 2017
Cena predsedu NR SR pre laureátov IKS 19. november 2015
Odchody slávnych 30. september 2015
Maroš Baran - Veľký červený drak 25. apríl 2014
Anton Hykisch - Ocenenie Fra Angelico 28. február 2014
Alojz Drahoš - Reminiscencie 26. február 2014
Martin Činovský - Pribinov kríž 08. január 2014
Rudolf Krivoš - Pribinov kríž 08. január 2014
Martin Činovský - Portrét 06. november 2013
Milan Laluha - Objavil som motív 21. október 2013