Jazyk

Karol Karolčík - How I have not stopped to believe in dreams

"Nádej. Tu nám vždy dodávala kultúra. Prelomom tisícročí sa však stala iba prelínaním bezcitnosti, ľahostajnosti a nenádeje. Dnešné umenie. Je žiadané, lebo je robené na mieru. Moderný mozog, plný zmätkov. Súčasné umenie je iné, lebo aj my sme iní." (Úvahy beatnika z roku 2012)

On April 14, 2011 (Thursday) at 18.00 in areas of the BCPB Private Gallery, Vysoká street 17, Bratislava. At the exhibition, there will be introduced a book by Juraj Šebo: “Také bolo PKO”.

Event photographs:

Attachments:
Download this file (karolcik11_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]235 kB

Company profile

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry nielen doma ale aj v zahraničí. Okrem iného sa tiež zaoberá vlastnou tvorbou a organizovaním kultúrnych, vzdelávacích, benefičných, školiacich a študijných programov. Artem, o.z. podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Artem, o.z. úzko spolupracuje s Domom sociálnych služieb Prof. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates on our events and new art works available...

captcha  

Contact us

Artem, o.z.
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
Slovak Republic

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovak Republic