Jazyk

Identifikačný kód Slovenska III

V našej Galaxii je 100 miliárd hviezd, a v našom tele ešte 100 krát viac buniek. Kto je potom väčší významom, počtom, dosahom? Vždy je všetko inak. A možno osud nejestvuje. Len náhoda. Preto ak chce pravda spoznávať sama seba musí sa stať lžou. Mať pravdu neznamená byť radikálny. A lžou získavame moc. Preto nejestvuje mať, ale len byť. Preto sa mi za tebou cnie, šťastíčko.

Zlí umelci svetu stále odpúšťajú. Skutočné umenie nezobrazuje ale žiari. V prílohe je pre Vás v slovenskom a anglickom jazyku pozvánka na návštevu vernisáže kultúrneho projektu s názvom Identifikačný kód Slovenska III. Dňa 2. júla 2009 o 18:00 hodine na Západnej terase Bratislavského hradu. Kurátor výstavy: PhDr. Ľuboslav Moza.

Na vernisáži bude každému umelcovi osobne odovzdané ocenenie "Nositeľ Identifikačného kódu Slovenska".

Vystavujúci autori: Bačík Emil | Bartošová Adriena | Beňačková Gabriela | Furková Zita | Hevier Daniel | Huszár Tibor | Ilavský Ján | Jakabčic Michal | Knap Miroslav | Krošláková Ivica | Kudlička Ján | Lukáč Milan | Polonský Marián | Prešnajder Marián | Rašla Milan | Rozložník Pavol

Fotografie z vernisáže:

Attachments:
Download this file (identifi09_kat.pdf)Katalóg[Catalogue]1531 kB
Download this file (identifi09_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]153 kB

Company profile

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry nielen doma ale aj v zahraničí. Okrem iného sa tiež zaoberá vlastnou tvorbou a organizovaním kultúrnych, vzdelávacích, benefičných, školiacich a študijných programov. Artem, o.z. podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Artem, o.z. úzko spolupracuje s Domom sociálnych služieb Prof. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates on our events and new art works available...

captcha  

Contact us

Artem, o.z.
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
Slovak Republic

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovak Republic