Jazyk

Perla dell'Adriatico 2007

Medzinárodná súťaž výtvarného umenia v Taliansku zahajuje svoj I. ročník, ktorý sa uskutoční v dňoch 21. apríla – 6. mája 2007 v priestoroch rezidencie hotela „Le Terrazze“. Medzinárodná súťaž výtvarného umenia je spojená s udelením medzinárodných cien.

Usporiadateľmi sú: Mesto Grottammare a Centrum umenia a kultúry “La Tavolozza“ v Taliansku v spolupráci so slovenským umeleckým združením Artem.

Mesto Grottamare (AP) v Taliansku je držiteľom najvyššieho ocenenia za starostlivosť a údržbu ako najkrajšie mesto Talianska. Cieľom usporiadateľov medzinárodnej výtvarnej súťaže „Medzinárodná cena umenia Perla Dell´Adriatico“ je rozvíjať kultúru s osobitným zreteľom na výtvarné umenie. Preto jej vytvárajú priestor aj touto formou súťaže spojenej s veľkolepou prehliadkou. Nad touto významnou kultúrnou prezentáciou prevzal záštitu prezident Talianskej republiky, Senát a ďalší významní predstavitelia.

Začiatok súťažnej prehliadky bude 21. apríla 2007 o 18.00 hodine. Výstava tejto súťažnej prehliadky bude prístupná v nasledujúcich dňoch od 16.00 do 20.00 hodiny s voľným vstupom.
V nedeľu, 6. mája 2007 sa o 11.00 hodine za účasti významných osobností a hostí uskutoční v priestoroch rezidencie hotela „Le Terazze“ slávnostné odovzdávanie cien.

Organizátori zabezpečujú, okrem štandardných postupov, ako je vytvorenie podmienok na 16 dňovú prezentáciu diel výtvarného umenia, tiež mediálnu propagáciu celej akcie, publikovaním v periodickej tlači, v rozhlase a v televíznej sieti. Pre každého účastníka bude pripravená dokumentácia (fotoreprodukcie diel vystavujúcich autorov v propagačných materiáloch vyhotovených z príležitosti tejto akcie), osvedčenie a potvrdenie účasti. Ďalej CD nosič s fotodokumentáciou zo zahájenia súťažnej výstavy ako aj z udeľovania cien (v prípade neúčasti na záverečnom ceremoniáli odovzdávania cien, organizátori ich zašlú do 30 dní, na náklady účastníkov, na ich adresu). Vystavené diela a umelci budú uverejnení vo virtuálnej galérii na dobu 1 mesiaca po skončení súťažnej výstavy na webovej stránke: www.latavolozzamarche.com.

Súťaže sa môžu zúčastniť umelecké diela vo všetkých výtvarných disciplínach. Maľba, grafika, plastika, keramika, textilné techniky, fotografia, vizuálne a multimediálne umenie. Od každého účastníka očakávame najviac 3 diela predpísaných maximálnych rozmerov i váhy (obrazy a grafiky s rozmermi minimálne 20x30 cm, maximálne 100x100 cm, aj s rámom. Výška sôch maximálne 115 cm, priemer do 70 cm a maximálna váha 20 kg). Hodnotiaca komisia bude predstavená počas záverečného ceremoniálu. Jej rozhodnutie je definitívne. V prípade Vášho záujmu treba potvrdiť osobnú účasť pri udeľovaní cien.

Organizátori venujú starostlivosti a ochrane diel maximálnu pozornosť, nemôžu však niesť zodpovednosť za krádež, poškodenie vandalmi, a pod. Je na rozhodnutí umelcov samotných, uzavrieť poistné zmluvy. V prípade udelenia niektorej z cien účastník súťažnej prehliadky „Perla Dell´Adriatico“ spravidla daruje organizátorom svoje dielo k ďalšej prezentácii pred medzinárodnou verejnosťou.

Účasť na medzinárodnej súťaži výtvarného umenia s názvom Medzinárodná cena umenia „Perla Adrie“ je veľkou príležitosťou priblížiť svoju tvorbu zahraničiu, predstaviť vaše výtvarné diela Európe.

Fernando Calva, v.r.
za Centrum umenia a kultúry La Tavolozza

Ľuboslav Moza, v.r.
za združenie Artem

Attachments:
Download this file (perlaadrie07_pri.doc)Prihláška[Registration]39 kB

Company profile

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry nielen doma ale aj v zahraničí. Okrem iného sa tiež zaoberá vlastnou tvorbou a organizovaním kultúrnych, vzdelávacích, benefičných, školiacich a študijných programov. Artem, o.z. podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Artem, o.z. úzko spolupracuje s Domom sociálnych služieb Prof. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates on our events and new art works available...

captcha  

Contact us

Artem, o.z.
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
Slovak Republic

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovak Republic