Jazyk

Listy - Barbora Okasová

Jarná vôňa umenia. Tých päť ľudských zmyslov sa človek ľahko naučí naspamäť. A nehľadá odpovede na otázku, prečo ich je päť.

Je to výtvarné umenie, ktoré vyvoláva v ľuďoch chvenie zázraku existencie ľudského ducha. Zrak je jedným z najdôležitejších ľudských zmyslov. Oči sú predurčené k vnímaniu krásy a diela tých, ktorí vytvárajú maliarske maľované zázraky. Oči sprevádzajú život obrazov tak, ako v ateliéri umelcov vznikli. Obraz a oči objavujú svet, aký ho človek nemal možnosť spoznať. Sú namiesto slov. Telepatiou nenáhodných posolstiev. Umenie, hodnotne umenie bude stále rozochvievať duše ľudí zázrakmi, ktoré pomáhajú riešiť správne cesty poznania a celej existencie.

Dobrý umelec nemaľuje, nekreslí. Dobrý umelec robí umenie. A keď sa divák pozerá, vidí len to, čo všetci. Treba však prižmúriť oči a uvidíte z obrazov, z celého sveta oveľa viac. To, čo predstavuje Barbora Oka sova, sú hodnotné a originálne umelecké diela. Na rozmerných plátnach galérie osobnosti a života v technike jedinečnej a autorskej. Čierno-biela vyhráva. Je pôsobivá a monumentálna. Charakterizuje. Zdôrazní to, čo nevidno. Dripping je iba desaťročia stará technika. Ťažko povedať, či ju naozaj objavil Jackson Pollock. Mohla sa vyskytovať už dávno predtým.

Pollock ju však spopularizoval. A po ňom mnohí ďalší. Nie je ľahké, najmä dnes, predstaviť niečo nové. V tom obdivujem vôľu, talent a majstrovstvo Barbory Okasovej, že jej sa podarilo doviesť túto techniku ďalej. Úspešne. Vytvorila nový štýl patriaci iba jej. Autorka maľuje zaujímavé osobnosti. Dokáže z nich prebrať osobitosť. Akoby ožili. Dať obrazu život, to dokážu len vyvolení jedinci. Preto sa hovorí, že skutočne umenie je večné, lebo je živé. A výtvarnej umelkyni sa to podarilo. Umenie Barbory Okasovej je jedinečné. Krásne, silné vo výraze, kompozične premyslene a tvorené istou rukou. Je to náročný proces tvorby, ktorý ovláda iba ona. Moderné diela nenesú zámer byť nepreniknuteľnými. Divák k ich porozumeniu potrebuje málo. Trochu času a prižmúriť oči. Moderné diela, ktoré sú nepochopiteľné, nie sú diela.

Dnes možno u autorky hovoriť o programovom záujme. Napĺňa ho jedinečnou technikou drippingu, ktorý sa v jej rukách stáva osobitým výrazom obrazu. V jej ateliéri tak vznikajú rozmerne plátna. Portréty, charaktery, osobnosti. Každý človek je zvláštny. Každý je vzácny. To je posolstvo autorkiných obrazov. V nich objavuje a divákovi predkladá svoj pohľad na život. Moment zobrazeného, vytvorený zo skrumáže čiar. Pretínajú sa v ňom životné križovatky, v ktorých by vnímavý človek aj vedel nájsť tajomne „čiary života“, línie bytia a možno aj ich budúcnosť.

Barbora Okasová tvorí s veľkým zaujatím príbeh dnešnej doby. Formuje ho z citlivého základu akrylových prameňov, ktorých tečúce potôčiky usmerňuje pri ich objavnej ceste. Je dnes na začiatku cesty k profesionalite. To umenie, ktoré formuje jej tvorivý profil, bude z hľadiska budúcnosti veľmi žiadané a ťažko dosiahnuteľné. Lebo všetky hodnotné začiatky talentovaných umelcov patria k tým najkrajším a najžiadanejším. Aj tieto dnešné.

Mgr. Barbora Okasová, absolventka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (katedry výtvarnej výchovy v roku 2013) v týchto dňoch uzatvára ďalšiu etapu doktorandského vzdelávania. Dňa 3. 7. 2015 otvorí svoju ďalšiu reprezentačnú výstavu na zámku v Holíči. Ste na nej všetci vítaní.

PhDr. Ľuboslav Moza, máj 2015
http://www.klubsk.net/Listy/Listy%205_2015.pdf

Company profile

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry nielen doma ale aj v zahraničí. Okrem iného sa tiež zaoberá vlastnou tvorbou a organizovaním kultúrnych, vzdelávacích, benefičných, školiacich a študijných programov. Artem, o.z. podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Artem, o.z. úzko spolupracuje s Domom sociálnych služieb Prof. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates on our events and new art works available...

captcha  

Contact us

Artem, o.z.
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
Slovak Republic

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovak Republic