Jazyk

Listy - Miloš Prekop

Miloš Prekop má čarovný maliarsky talent. Nadväzuje na kvalitu minulých desaťročí i dávnej histórie európskej kultúry. Maľuje súčasné umenie tak, ako ho potrebuje vyjaviť. Venuje sa myšlienke, téme, pri ktorej zostáva určitú dobu. Tak vznikajú jeho neopakovateľné cykly. Chce nimi osloviť ľudí. A on to vie.

 

Do umeleckého života Slovenska vstúpil hneď po absolvovaní vysokej školy. Venuje sa propagačnej grafike a širokému spektru služieb, ktoré s ňou súvisia. Vďaka tomu dosiahol zdanlivo slobodu a voľnosť pre vlastnú maliarsku tvorbu. Niekoľko etáp v jeho doterajšom tvorivom vývoji odkrýva nielen rozsah jeho tvorivých ambícií, ale aj umeleckú potenciu a schopnosti. Výtvarný prejav je preňho vždy akoby poznaním z inak cíteného sveta. Nachádza v ňom sám seba. Nesmierne si však vážim, že sa usiluje priblížiť v umení zdanlivo zložité ľuďom. Vo výtvarnom prejave je všetko pochopiteľné. Záleží na divákovi.

Akceptovanie kontinuity je logickým predpokladom nového. Miloš Prekop študoval abstraktnú maľbu cielene, premyslene a dlho. Sprvu používal tmavé, až monochrómne tóny. Pre väčší dojem v monumentálnych rozmeroch. Pri veľkých rozmeroch svojich obrazov už zostal. Autorova abstrakcia bola sprvu tmavo vážna, neskôr dynamická, žiadostivá. Dnes sa zmenila na farebne mäkkú, dostáva ju do polohy harmónie a pokoja. Je to významová abstrakcia, ktorá mení abstraktnú obrazovú plochu potretú farbami nenásilnou plasticitou a malými inofarebnými, často významovými prvkami v nej.

V ďalšej sérii obrazov hľadá cez minulosť základy tohto sveta. Nemôže pritom vynechať archetypy histórie ľudstva. Vlnovku, trojuholník, štvorec, kruh. Geometrické tvary, ktoré mali v symbolike i myslení ľudí svoje významy.

Tvorba Miloša Prekopa je originálna. Predovšetkým tvorba posledných piatich rokov. Objavil pre ľudí krásu “remaku”. Približuje silu umeleckých osobností. Pretvára ju. Mimoriadne úspešne a tvorivo. Čisté farebné plochy. Expresívne štúdie. Tvarová jednoznačnosť. Vznikajú obrazy, ktoré majú v sebe vnútorné zaujatie, silu, náboj, ktorý fascinuje, a krásu. Umenie Miloša Prekopa je na dnešnej výtvarnej scéne ojedinelé. Charakterizuje ho autorský rukopis, ktorý je už dnes osobitý a charakteristický pre jeho tvorbu vôbec.

Miloš Prekop sa narodil v roku 1967 v Cíferi. Po vyštudovaní PdF UK v Bratislave, odbor výtvarná výchova, sa začal cielene venovať maľbe a tvorbe objektov. V Trnave založil grafické štúdio a s ním aj And Galériu, kde pravidelne usporadúva výročné výstavy trnavských výtvarných umelcov. Zúčastnil sa viacerých samostatných a kolektívnych výstav. Za svoju tvorbu obdržal viaceré ocenenia doma i v zahraničí. Je nositeľom bronzovej medaily Talianskeho parlamentu. Jeho výtvarné diela sa nachádzajú v súkromných zbierkach v Európe, ale aj mnohých ďalších štátoch sveta. Žije a tvorí v obci Cífer-Pác a v Trnave.

V januári tohto roku pripravil Miloš Prekop veľkorysú výstavu, na ktorej vystavil temer sto svojich prác z obdobia piatich rokov. Jej názov 45 : 9 – 5 naznačuje veľa. Výstava mala veľký ohlas. Jeho tvorba tak vstúpila do kategórie najlepšej, kde dominuje jeho autorský kontakt s divákom. Miloš Prekop je nositeľom „Identifikačného kódu Slovenska“.

Ľuboslav Moza, január 2012

Zdroj: http://www.klubsk.net/Listy/listy_1_2_2012_web.pdf

Company profile

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry nielen doma ale aj v zahraničí. Okrem iného sa tiež zaoberá vlastnou tvorbou a organizovaním kultúrnych, vzdelávacích, benefičných, školiacich a študijných programov. Artem, o.z. podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Artem, o.z. úzko spolupracuje s Domom sociálnych služieb Prof. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates on our events and new art works available...

captcha  

Contact us

Artem, o.z.
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
Slovak Republic

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovak Republic