Jazyk

Martin Dzurek - Ľudia by mali vedieť, čo chcú

Spolu s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom si Vás dovoľujeme pozvať na mimoriadnu výstavu sochárskych diel Martina Dzureka spojenú s hudobnými improvizáciami v podaní Andreja Šebana. Kurátor výstavy Ľuboslav Moza.

Slávnostná vernisáž sa uskutoční dňa 6. marca 2014 (štvrtok) o 18.30 hodine v priestoroch Klariského kostola v Bratislave.

Tlačová správa: http://www.bkis.sk/kultura-v-bratislave/aktuality/vystava-martin-dzurek-sochy-a-objekty/

Attachments:
Download this file (dzurek14_poz.jpg)Pozvánka[Invitation]126 kB
Download this file (dzurek14_tla.doc)Tlačová správa[Press release]16 kB

Company profile

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry nielen doma ale aj v zahraničí. Okrem iného sa tiež zaoberá vlastnou tvorbou a organizovaním kultúrnych, vzdelávacích, benefičných, školiacich a študijných programov. Artem, o.z. podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Artem, o.z. úzko spolupracuje s Domom sociálnych služieb Prof. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates on our events and new art works available...

captcha  

Contact us

Artem, o.z.
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
Slovak Republic

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovak Republic