Jazyk

Peter Dvorský - Z môjho fotoalbumu

Dovoľujeme si Vás pozvať na prvú fotografickú výstavu najvýznamnejšej osobnosti slovenského operného spevu, svetového tenoristu Petra Dvorského. Vernisáž výstavy sa uskutoční v predvianočnej atmosfére kľudu, harmónie a pohody ale i pomoci tým, ktorí to potrebujú. 6.12.2004 o 18.00 h. v priestoroch galérie Westend, Dúbravská cesta 2, Bratislava.

Komisár výstavy: PhDr. Ľuboslav Moza. Na príprave výstavy spolupracovala akad. mal. Mária Bidelnicová. Programom slávnostného večera bude sprevádzať Gabriela Pirošková. Jeho kultúrnu časť hudbou obohatia žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy z Modry. Autogramiáda. Tombola. Recepcia.

Fotografie z vernisáže:

Company profile

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry nielen doma ale aj v zahraničí. Okrem iného sa tiež zaoberá vlastnou tvorbou a organizovaním kultúrnych, vzdelávacích, benefičných, školiacich a študijných programov. Artem, o.z. podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Artem, o.z. úzko spolupracuje s Domom sociálnych služieb Prof. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates on our events and new art works available...

captcha  

Contact us

Artem, o.z.
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
Slovak Republic

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovak Republic