Jazyk

Listy - Vojtech Rušin

Kultúra je atraktívnym spolužitím vedy a umenia. Sú zdanlivo rozdielne, ale už skutočnosť, že majú spoločnú bázu v samotnom názve, mnoho hovorí. V oboch kategóriách sa vyžaduje tvorivosť, dynamický prístup, objavnosť, originalita. Cesta, ktorou sa umelci a vedci poberajú, nemá koniec. Mnoho umelcov študovalo vedné disciplíny a naopak. Nie je prekvapením poznať fyzika, ktorý píše nádherné básne. Alebo herca, ktorý sa venuje astronómii. Dnes vám predstavujem Vojtecha Rušina, úžasného vedca a umelca s obrovským talentom. Celý svoj život študuje vesmír s hlbokým zameraním na naše Slnko. Chodí za ním, aby mohol lepšie pozorovať jeho púť po celom svete. A zároveň tvorí umelecké diela, fotografuje tváre ľudí, tých, ktorí žijú Slnkom.

Vesmír je umelecky spracované veľdielo neznámeho autora. Vesmír a človek je vedecky i umelecky stále spracovávané dielo Vojtu Rušina. To bohatstvo informácií, ktoré nám približujú teleskopy, družice a iná na vesmír zameraná technika, je trvalým zdrojom ďalšieho poznania. A mimoriadnym podkladom pre prácu tohto tvorcu. Autor skúma ten najvýraznejší predpoklad našej existencie – Slnko. Ten makro i mikrosvet svetelných výbuchov a tepelných erupcií akoby zároveň otváral kreativitu aj v jeho duši. Precestoval celý svet pozorovaním tohto obra na oblohe. Fotil ho ako vedec, aj ako umelec. Umelecky zachytával ľudí z každej destinácie. Pretože v ľudskej tvári je nielen jeho duša, ale aj život a prostredie, z ktorého vzišiel a ktorému vďačí za svoje bytie. Z tejto tvorby vydal knihy, ktoré bez príkras nazývam umeleckou fotografiou. Autorove zábery sú šokujúco živé, kompozične invenčné, sprítomňujúce obraz sveta i autorovej kreativity. Iba zdanlivým dokumentovaním životnej reality tvorí hĺbku poznania. To prináša poznatok, i videnie tvorcu. Fotí pre ľudí, aby pochopili a obdivovali to, čo si bežne nikto z nich nevšimne. Veľkosť toho krásneho slova Človek.

Vojtech Rušin, RNDr., DrSc., sa narodil 7. januára 1942 v Spišských Hanušovciach. Na Univerzite Komenského v Bratislave ukončil štúdium astronómie. V roku 1959 začal pracovať v Astronomickom ústave SAV na Skalnatom Plese, kde pracuje doteraz.

Vo svojej práci sa zameriava na výskum prejavov slnečnej aktivity, menovite v koróne a protuberanciách, časovo-šírkovom rozložení v priebehu cyklu slnečnej aktivity. V roku 1979 sa mu podarilo získať unikátne a doteraz (zo Zeme) jediné pozorovanie emisných spektrálnych čiar v spektre koróny. Jeho odborné práce väčšinou vychádzajú z vlastných pozorovaní doma alebo na expedíciách za úplnými zatmeniami Slnka na rôzne miesta zemského povrchu. Je autorom i spoluautorom množstva kníh, vedeckých a odborných článkov, referátov. Chcem upozorniť na ojedinelé knihy autora a to: M. R. Štefánik – slovenský astronóm (ALFA, Bratislava, 1991), Slnko – naša najbližšia hviezda (VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 2005), Astronóm Milan Rastislav Štefánik (VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 2009), Zážitky v tieni Mesiaca (vo vlastnom náklade, Popradská tlačiareň, 2010), Poézia ľudskej duše (vo vlastnom náklade, Popradská tlačiareň, 2012), eXtrémy (vo vlastnom náklade, Neografia, Martin, 2015) a Vesmír vo vrecku (VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 2016). Zastával rad významných funkcií, okrem iného v Predsedníctve Slovenskej akadémie vied. Je členom Medzinárodnej astronomickej únie (od 1978), American Geophysical Union (1997), Central European Academy of Sciences and Art (1999) a mnohých ďalších. V roku 2002 bola komisiou IAU pomenovaná planétka 26390 menom RUŠIN. Je nositeľom viacerých cien a uznaní. V kultúre treba zdôrazniť ocenenia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za knihy. Je laureátom Identifikačného kódu Slovenska (Culture Code). V roku 2009 udelil prezident Slovenskej republiky Vojtechovi Rušinovi na návrh vlády Slovenskej republiky štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy.

Pripravil niekoľko samostatných výstav z fotografickej tvorby (doma aj v zahraničí). Jeho obrazy sú dokumentom všestrannosti a intelektu tvorcu. Rozsah práce tejto mimoriadnej osobnosti je obsiahly, v existencii ľudstva nezastupiteľný. Jeho vedecká i umelecké tvorba sú už teraz jedinečným podkladom pre ďalšie generácie. V tom je veľkosť človeka i spoločnosti. Vytvoriť dielo pre našu budúcnosť. Vojtech Rušin žije, tvorí a stále pracuje vo Vysokých Tatrách.

PhDr. Ľuboslav Moza, december 2020

http://www.klubsk.net/Listy/Listy_12_2020.pdf

Company profile

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry nielen doma ale aj v zahraničí. Okrem iného sa tiež zaoberá vlastnou tvorbou a organizovaním kultúrnych, vzdelávacích, benefičných, školiacich a študijných programov. Artem, o.z. podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Artem, o.z. úzko spolupracuje s Domom sociálnych služieb Prof. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates on our events and new art works available...

captcha  

Contact us

Artem, o.z.
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
Slovak Republic

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovak Republic