Kresliar, grafik, maliar a tvorca koláží. Bol jedným zo zakladajúcich členov skupiny Mikuláša Galandu a nositeľom ceny Cypriána Majerníka.

Výsledok 1 - 1 z 1