Originalita, ojedinelosť a precíznosť najvýstižnejšie charakterizujú tvorbu tohto všestranného umelca. Výtvarného i hudobného. Rytec poštových známok. O známkovej tvorbe mu rozprával už jeho profesor Albín Brunovský. Od roku 2003 sa stáva osobnosťou a jednotkou slovenskej poštovej známky. Na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave zakladá špecializáciu na známkové rytectvo, vychováva prvých absolventov. Od roku 1986, kedy rytecky realizoval svoju prvú poštovú známku a od roku 1993, kedy vytvoril prvú známku Slovenskej republiky, sa ním zrealizované známky objavujú vo verejných filatelistických anketách na prvých miestach. V roku 2011 dostal Martin Činovský za rytinu známky k výročiu Žilinskej Synody najvyššie ocenenie – Prvú cenu v súťaži o najkrajšiu rytú poštovú známku Európskej únie, Grands Prix de l’Art Philatélique, Bruxelles.

Listy - Martin Činovský

Výsledok 1 - 1 z 1