Rasputin - štúdie

filimonova_rasputin-studie
200,00 € Šírka: 29 cm
Výška: 42 cm
Autor: Filimonova Kunzová Lucie

Kresba - uhlík
2010

Podobné diela

Dodatočné informácie

Výsledok 1 - 10 z 10