Sviatlana Pšeničková - Blue velvet

Vernisáž sa uskutoční za osobnej účasti autorky v sobotu 16.10.2021 o 16.00 hodine v prestížnej galérii Justiho siene Primaciálneho paláca v Bratislave, Primaciálne námestie č.1.

Attachments:
Download this file (psenickova21_pla.pdf)Plagát[Poster]223 kB
Download this file (psenickova21_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]230 kB

Soňa Herényiová-Belanová, Jarmila Veľká, Dušan Sekela - Obrazy

Vernisáž výstavy z cyklu "Generácia 1950 v slovenskom výtvarnom umení" sa koná dňa 24.9.2021 v v galérii kostola sv. Víta, Balkánska 1131, Rusovce.

Attachments:
Download this file (sv-vit21_kat.pdf)Katalóg[Catalogue]401 kB
Download this file (sv-vit21_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]240 kB

Viktor Ivanovič Kovtun - Tvorivé Impresie

Vernisáž výstavy obrazov ukrajiského autora sa uskutoční v utorok 21.9.2021 o 17.30 hodine v reprezentačnej galérii Slovenského rozhlasu.

Attachments:
Download this file (kovtun21_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]227 kB

Katarína Vidrová - S láskou k prírode II.

Vernisáž výstavy obrazov sa uskutoční dňa 13.9.2021 o 17.30 na Miestnom úrade Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava.

Attachments:
Download this file (vidrova21c_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]1586 kB

Veronika Weberová - Stratené príbehy

Finisáž výstavy obrazov: 26.8.2021 o 17:00 v galérii MCK Malacky.

www.mckmalacky.sk

Attachments:
Download this file (weber21_poz.jpeg)Pozvánka[Invitation]121 kB

Strana 19 z 115