Uvedenie novej poštovej známky Dr. Janko Blaho

Uvedenie novej poštovej známky Dr. Janko Blaho

Fotografie z vernisáže:

Čítať ďalej: Uvedenie novej poštovej známky Dr. Janko Blaho

Kolektívna výstava - Drobnosti majstrov

Kolektívna výstava - Drobnosti majstrov

Fotografie z vernisáže:

Čítať ďalej: Kolektívna výstava - Drobnosti majstrov

Uvedenie novej poštovej známky z emisie Poštová dohoda

Uvedenie novej poštovej známky z emisie Poštová dohoda so Zvrchovaným rádom Maltézskych rytierov.

Rudolf Krivoš a Emil Venkov - Stretnutie III

Výstava spojená so slávnostným uvedením novej poštovej známky Vianoce - Jubileum 2000.

Fotografie z vernisáže:

Čítať ďalej: Rudolf Krivoš a Emil Venkov - Stretnutie III

Strana 114 z 116