Martin Markov - Romantik z Banátu

Výstava spojená so slávnostným uvedením nových poštových známok: Osobnosti Veľkej Moravy, Ochrana životného prostredia, Piešťany.

Predstavenie 4 poštových známok Objavy objaveného

Uvedené známky: Studenovodský vodopád, Archeologická lokalita Liptovská Mara - Havránok, Archeologická lokalita Ducové - Kostelec, Komárno.

Fotografie z vernisáže:

Čítať ďalej: Predstavenie 4 poštových známok Objavy objaveného

Ivett Axamitová - Odor Agrille (Vôňa hliny)

Výstava spojená s predstavením "Albumu 9 kresieb Emila Bačíka".

Robert Hromec - Speculum Amoris (Zrkadlo lásky)

Výstava spojená so slávnostným uvedením nových poštových známok: Detviansky kroj ženský, Detviansky kroj mužský, Kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky; a knihy Mgr. Martina Vanča - Stredoveké rotundy na Slovensku.

Fotografie z vernisáže:

Čítať ďalej: Robert Hromec - Speculum Amoris (Zrkadlo lásky)

Strana 112 z 114