Display # 
Kolektívna výstava - Umenie, ktoré si ctím pre umenie 26 November 1999
Emília Urbanová - Poznať človeka 22 October 1999