Jazyk

Zahájenie nových tvorivých sympózií

Dovoľujeme si Vám oznámiť možnosť prihlásiť sa na pripravované tvorivé sympóziá.

Cyril a Metod - Stretnutie: 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy je humánnou a významnou výzvou. Pochopiť ich odkaz aj pre súčasné spoločenské a osobné hodnoty.

Attachments:
Download this file (vierozvestci13_inf.doc)Vierozvestci[Informácia]15 kB

Company profile

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry nielen doma ale aj v zahraničí. Okrem iného sa tiež zaoberá vlastnou tvorbou a organizovaním kultúrnych, vzdelávacích, benefičných, školiacich a študijných programov. Artem, o.z. podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Artem, o.z. úzko spolupracuje s Domom sociálnych služieb Prof. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates on our events and new art works available...

captcha  

Contact us

Artem, o.z.
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
Slovak Republic

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovak Republic