Jazyk

zOBRAZenia

Sú husto originálne. Vždy ma prekvapia. A vždy inak. Umelecké diela vytvorené s vlastnou ambíciou vyjadriť sa. Sú temer nezávislé na iných vplyvoch. Ich pôvodnosť im dáva charakter dnešného vo svete vysoko ceneného a vyhľadávaného výtvarného prejavu. Toto umenie dostalo názov Brut Art, a pre mňa v spleti otázok o dnešnej umeleckej kvalite, práve práca s týmto umením osviežuje. Možno sa raz budem venovať iba tomuto výtvarnému prejavu. Dovoľte pozvať vás na ich vernisáž, ktorej vyvrcholením bude aukcia vybraných prác.

Centrum sociálnych služieb, a iste aj ďalšie centrá, dosahuje veľké úspechy, vďaka vedeniu a pedagógom. Pekné diela predstavia v pondelok 6.5.2024 o 18.00 v Kafe Scherz na bratislavských Palisádach.

Attachments:
Download this file (zobrazenia24_poz.jpg)Pozvánka[Invitation]182 kB

Company profile

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry nielen doma ale aj v zahraničí. Okrem iného sa tiež zaoberá vlastnou tvorbou a organizovaním kultúrnych, vzdelávacích, benefičných, školiacich a študijných programov. Artem, o.z. podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Artem, o.z. úzko spolupracuje s Domom sociálnych služieb Prof. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates on our events and new art works available...

captcha  

Contact us

Artem, o.z.
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
Slovak Republic

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovak Republic