Jazyk

II. ročník Perla Adrie 2008 - vyhodnotenie

Informácia o mimoriadnom úspechu Slovenska v zahraničí.

V strede Apeninského poloostrova, na brehu Jadranského mora leží jedno z najkrajších miest Talianska - Grottammare. V strede mesta sa nachádza vynovená, historická kultúrna budova. Slávny Kursaal, v ktorom sa stretali v šestdesiatich rokoch najvýznamnejší svetoví umelci. Tu sa rozvíjal fenomén komiksovej ilustrácie, premietali sa undergroundové filmy. Tu začínali vystupovať spevácke hviezdy.

A tu sa v dňoch 9. - 26 apríla 2008 konal už II. ročník festivalu "Medzinárodná cena umenia "Perla Adrie".

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v sobotu 26. apríla 2008 o 17.00 hodine boli počas záverečného programu spojeného s koncertom za prítomnosti vzácnych hostí udelené slovenským výtvarným umelcom a daľším tvorcom, ktorých delegovala slovenská spoločnosť Artem tieto najvýraznejšie ceny a odmeny. Po prvý krát obdržal slovenský umelec medailu talianskeho parlamentu.

A. "Cena Parlamentu Talianskej republiky" bola udelená: Prekop Miloš (SR), maľba
B. "Cena najkrajšieho mesta Talianska, Grottammare" bola udelená: Čech Ringo František (ČR), maľba
C. "Prvú cenu najprestížnejšieho ocenenia festivalu, "Špeciálnu cenu poroty" získala Turuk Gordana (SR), sklo
Dve druhé ceny ex aequo obdržali: Žigová Anabela, video projekcie Drahoš Alojz (SR), socha
D. Dve prvé "Špeciálne ceny poroty" ex aequo obdržali: Malovecká Ľubica (SR), maľba a Stancelová Zuzana (ČR), maľba
H. Dve prvé "Špeciálne ceny - Giovani Emergenti" ex aequo pre mladých umelcov s mimoriadnymi talentovými predpokladmi získali Haluzová Júlie (ČR), maľba a Sulo Peter (SR), maľba

V medzinárodnej porote boli zastúpení aj odborníci z kultúrnej redakcie Rai Uno. V medzinárodnej konkurencii, kde sa zúčastnilo temer sto umelcov, obdržali slovenskí tvorcovia aj ďalšie ceny a odmeny. Festivalu bola venovaná mimoriadne veľká pozornosť v talianskych masmédiách. Slovenská časť vystavených umeleckých diel ešte poputuje ako samostatná výstava po ďalších talianskych mestách.

Za spoločnosť Artem
Ľuboslav Moza

Company profile

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry nielen doma ale aj v zahraničí. Okrem iného sa tiež zaoberá vlastnou tvorbou a organizovaním kultúrnych, vzdelávacích, benefičných, školiacich a študijných programov. Artem, o.z. podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Artem, o.z. úzko spolupracuje s Domom sociálnych služieb Prof. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates on our events and new art works available...

captcha  

Contact us

Artem, o.z.
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
Slovak Republic

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovak Republic