Naďa Rappensbergerová - Fantastické objavy

Prijmite naše pozvanie na slávnostnú vernisáž výstavy grafiky

Naďa Rappensbergerová - Fantastické objavy

23. októbra 2008 o 17:00 hod. v Galérii Na schodoch Katedry kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa, Hodžova ul. č. 1, Nitra.

Attachments:
Download this file (rappensbergerova08_poz.doc)Pozvánka[Invitation]408 kB

Alexej Vojtášek - Filozof života

Kultúra určovala a formovala vývoj ľudskej civilizácie od jej vzniku. Lebo umenie vedelo naznačiť budúcnosť. Bez neho by ľudstvo nebolo tým, čím je. Jeho rozvoj vždy súvisel s celkovým rozvojom spoločnosti.

XXI. storočie je dobou dynamiky. Neuveriteľne rýchleho vývoja v každej spoločenskej oblasti. Milióny kusov potrebného spotrebného tovaru síce získavajú na kvalite, ale strácajú originalitu, národnú či ľudskú osobitosť. Lákavý, unifikovaný, monotónny život s vysokoprofesionálnymi výrobkami bez autorského rukopisu vie oživiť predovšetkým kultúra.

Read more: Alexej Vojtášek - Filozof života

Premio Internazionale D'Arte San Crispino 2008

Jubilejný 10. ročník Premio Internazionale D'Arte "San Crispino"

11. – 26. októbra 2008

Prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 12. septembra 2008.
Výtvarné diela treba odovzdať do 19. septembra 2008.

Attachments:
Download this file (crispino08_inf.pdf)Informácia[Information]133 kB
Download this file (crispino08_pri.doc)Prihláška[Registration]40 kB

Konrád Babraj - Na cestách

Galerie Nová síň a MgA. Tereza Babrajová si Vás dovolují pozvat na vernisáž výstav ak. soch. Konráda Babraje „Sochař, který maloval“ a Terezy Babrajové „Na cestách“, která se uskuteční v úterý 2.9.2008 v 18:00 hodin.

Attachments:
Download this file (babraj08_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]314 kB

Alexander Dubček - Vznik Legendy

Dňa 1. septembra 2008 (pondelok) o 10:00 hodine. Pod záštitou predsedu zahraničného výboru NR SR Borisa Zalu. S podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.V Hurbanovej sieni Národnej rady Slovenskej republiky.

Fotografie z vernisáže:

Attachments:
Download this file (dubcek08_kat.pdf)Katalóg[Catalogue]5750 kB
Download this file (dubcek08_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]146 kB
Read more: Alexander Dubček - Vznik Legendy

Page 89 of 115