Robert Hromec - Speculum Amoris (Zrkadlo lásky)

Výstava spojená so slávnostným uvedením nových poštových známok: Detviansky kroj ženský, Detviansky kroj mužský, Kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky; a knihy Mgr. Martina Vanča - Stredoveké rotundy na Slovensku.

Fotografie z vernisáže:

Read more: Robert Hromec - Speculum Amoris (Zrkadlo lásky)

Kolektívna výstava - Laukovci sú život

Vystavujúci umelci: Juraj Lauko st., Juraj Lauko ml., Eva Lauková, Mirka Lauková.

Uvedenie novej poštovej známky Dr. Janko Blaho

Uvedenie novej poštovej známky Dr. Janko Blaho

Fotografie z vernisáže:

Read more: Uvedenie novej poštovej známky Dr. Janko Blaho

Kolektívna výstava - Drobnosti majstrov

Kolektívna výstava - Drobnosti majstrov

Fotografie z vernisáže:

Read more: Kolektívna výstava - Drobnosti majstrov

Page 113 of 115