Premio Internazionale D'Arte San Crispino 2004

Spojený s udelením medzinárodných cien, Taliansko.

Obrazy 15-tich súčasných talianskych umelcov - Arte confronto

Vernisáž je spojená so slávnostným uvedením nových kníh: Italo Calvino: Slnko v znamení jaguára a Italo Calvino: Neviditeľný rytier.

Alexej Vojtášek - Myšlienkové formy

7.10.2004 v Galérii Sala Terrena. Kultúrny program: Sisa Sklovská

Fotografie z vernisáže:

Read more: Alexej Vojtášek - Myšlienkové formy

Drahomír Prihel, Slavomíra Loffayová-Prihelová - Glass, Colour and Light

Vernisáž je spojená so slávnostným uvedením nových kníh Jozef Felix - Francois Villon, Konrad Lorenc - Zhovára sa s dobytkom, vtákmi a rybami.

Page 99 of 109